LanguageHRENG
Join our mailing list
Stol

Ponekad zaista imamo sreće i imamo klijente koji imaju povjerenja u nas. Ovaj stolić je bio jedan od takvih projekata. 

Nakon stola, u kuću je stiglo i malo dijete. Stol se još uvijek drži:-)