Back To Top
Plaketa za godišnjicu veslačkog kluba
Plaketa Veslačkog kluba Neptun
Svečana plaketa Veslačkog kluba Neptun
Svečana plaketa Veslačkog kluba Neptun
Plaketa za godišnjicu veslačkog kluba

Rowing Club Neptun

These are the plaques honoring 90 years of Rowing Club Neptun.

They are made of fused Murano glass and ceramics.

0